Reglement

De kwis bestaat uit een aantal reeksen van 12 tot 15 vragen die schriftelijk beantwoord moeten worden. Hiernaast zijn er ook nog "speciale" reeksen. 

Iedere vraag staat op 2 punten. Wanneer er 2 antwoorden worden gevraagd, wordt er 1 punt voor elk juist antwoord gegeven. Na elke vraag krijgt u 15 seconden de tijd, daarna wordt de volgende vraag gesteld. Na elke reeks van vragen krijgt u nog 1 minuut tijd. Voor de "speciale" reeks, krijgt u 7 minuten tijd en wordt er 1 punt per juist antwoord toegekend.
Na de 3' en de 7' reeks is er een pauze voorzien van ongeveer een kwartier. Wanneer een deelnemer tijdens een ronde zijn tafel verlaat, mag hij/zij gedurende 
het vervolg van die ronde zijn/haar plaats niet meer terug innemen. Hij/zij dient te wachten tot de volgende ronde om zijn/haar team te vervoegen.

U noteert alle antwoorden zeer duidelijk, want onleesbaar is onjuist. Verkeerde schrijfwijze wordt goedgekeurd in geval het dezelfde uitspraak behoudt. Wij vragen enkel familienamen. Als u de voornaam toch vermeldt en deze voornaam is fout, dan wordt het volledige antwoord als fout aanzien. Als wij toch een voornaam vragen, zullen we dat speciaal in de vraag vermelden. Enkel bij geluidsvragen van muziek, vragen wij de volledige artiestennaam. Hier kan/is dus de voornaam wel verplicht.
De kwis bestaat uit ploegen van 4 personen. Dus supporters dienen plaats te nemen achteraan in de zaal, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Wees sportief. Hulpmiddelen mag u niet gebruiken en gsm's moeten afliggen.
Bij het ophalen van de vragen verzoeken wij u om deze direct af te geven, zodat niemand hoeft te wachten en iedereen evenveel tijd krijgt.
Na elke reeks vragen geven wij de antwoorden van de vorige reeks en worden de punten van iedere ploeg medegedeeld. Op het scoreblad kan u deze dan invullen en het verloop van de kwis mee volgen. Denkt u te weinig punten te hebben gekregen, begin dan aub niet te roepen of naar voor te komen, maar noteer dit op uw volgend antwoordformulier. De jury zal iedere klacht bekijken. Let wel : de kwismaster en de jury hebben steeds gelijk wat de juistheid van de antwoorden betreft. Hierover wordt niet geredetwist.
Wij wensen iedere groep een prettige avond en GOOD LUCK !!!