Ontstaan

Begin de jaren 90 sloegen heel wat huidige dertigers uit Eine, de handen in elkaar om nog een reden méér te vinden om op café te kunnen gaan. Ze zochten iets dat niet te vermoeiend was, zowel fysisch als psychisch en iets dat iedereen wel een beetje kon en nog plezierig kon vinden bovendien. Na vele vergaderingen en uren van overleg, werd besloten een dartsclub op te richten. Deze kreeg de naam "De 5 franksmijters" en had zijn lokaal in Café Casino - the place to be - bij Tony en Hilde. Achteraan in het café werden 2 dartsdoelen geplaatst en we konden beginnen.

Geen 501 zoals gebruikelijk wordt gespeeld, maar wel Petegems spel. Je had van alles 3 stuks nodig, van vak 20 tot en met 11, van triples over doubles naar bulls, en zolang de tegenstander er geen 3 had kon je punten scoren naar gelang de plaats waar je pijltje terecht kwam. Hij/zij die het meeste punten had nadat hij/zij van alles 3 stuks had, was de winnaar. De verliezer had de morele plicht te trakteren.

Ieder pijltje die naast het doel op het bord terecht kwam - voor sommigen ook in de muur - of die op de grond viel, was je verplicht 5 frank in het spaarvarken te steken -

vandaar de naam van de club - zodat we op het einde van het seizoen een etentje - lees drinkfestijn - konden organiseren met beperkte bijdrage van de leden. Aangezien de matchkes lang konden duren, ze soms op hele late uren werden gespeeld en sommige spelers onder invloed van Cnuddebier speelden, was het spaarvarken met 5 frankstukken steeds rijkelijk gevuld.

Waarom er dan nog een tombola bijgeven, of een bal ? Dat hoefde allemaal niet, de club had niet de bedoeling rijk te worden. Toch wilden we nog wat meer aan PR en naambekendheid doen en toen kwamen we op het idee een kwis te organiseren. In februari 1995 vond de eerste editie plaats in ons lokaal, Café Casino. 5 jaar lang stonden Tony en Hilde hun zaal gratis ter beschikking waarvoor nog steeds onze dank.

Maar helaas, sommigen trouwden en kregen kindjes, anderen werden grijzer en wijzer en gingen zoveel niet meer uit, nog anderen haakten af of waren het spelletje beu - wonnen ze nooit ? In ieder geval, de dartsclub ging op de fles en weg was onze kwis. We vonden dit erg spijtig want we hadden steeds met veel plezier ieder jaar een kwis georganiseerd en met succes : de zaal zat steeds ieder jaar vol en de meeste deelnemers waren enthousiast en moedigden ons aan om verder te doen. Maar geen club, geen reden tot organiseren.

Tot Carrie voorstelde een kwis te organiseren voor de jeugd van KWIK EINE.

Meteen was iedereen bereid mee te werken. Totaal vrijblijvend zoals het steeds was geweest. Rap rap werd in maart 2000 alsnog een kwis op pootjes gezet en ondanks onze late beslissing en zonder reclame ervoor te maken, vonden alsnog 15 teams de weg naar de voetbalkantine in Eine. Hierbij willen wij dan ook KWIK EINE bedanken om ons deze mogelijkheid te hebben gegeven.

Meteen was onze kwis herboren. En tot op heden zoeken wij nog steeds gans het jaar door naar interessante vragen voor een volgende kwis. Wees er maar zeker van dat er volgend jaar opnieuw er een zal zijn !

Hierbij willen we ook nog iedereen bedanken die in de loop der jaren ons op een of andere manier heeft meegeholpen bij de organisatie en het goede verloop : van cafébaas tot voetbalbestuurslid, van garçon tot ophaler van de vragen, van tappers tot zij die materiaal ter beschikking hebben gesteld, van opsteller van vragen tot deelnemer. En al diegenen die we nog zouden zijn vergeten. Merci jongens !!!